Het geheim van optimaal presteren

 

 

Mentale training en psychologische begeleiding zijn niet langer gereserveerd voor mensen die niet tegen de spanning opgewassen zijn. Lichaam en geest zijn niet te scheiden. Het verschil tussen presteren en kampioen worden, zit voor een groot deel tussen de oren, aldus Frank Heckman.(die onder verzoek van Joop Alberda mentaal begeleider van het Nederlands Olympisch Team Athene 2004 was).

 
Ben jij iemand die........
 
   1.   het verschil wilt weten tussen net wel en net niet?
   2.   niet voor prestatieverbetering gaat, maar gaat voor jou optimale prestatie?
   3.   geen genoegen neemt met half werk door het apart en losstaand trainen van mentale
         vaardigheden, maar juist het totaalconcept waaruit de optimale prestatie “Flow” uit bestaat
         tot je wilt nemen en internaliseren?
   4.   wilt weten waar je op dit moment mentaal staat, waar je mentaal naar toe wilt en wilt
         weten hoe dit te bereiken?
   5.   niet afhankelijk wilt zijn van anderen om flow te bereiken, maar het heft in eigen handen
         wilt nemen en een onafhankelijke zelfsturende sporter wilt zijn?
   6.   geen genoegen neemt met toeval?
   7.   gebruik makend van zijn of haar eigen huidige sterkten het geheim van de optimale
         prestatie “Flow tot zich wilt nemen en actief toepassen om de kans op flow zo groot 
         mogelijk te laten zijn?
 
Voel je je aangesproken? Neem dan een kijkje op de site, maak gebruik van de laatste wetenschappelijke resultaten over flow en volg een uniek in Nederland op maat gemaakt “FLOWprogramma” specifiek voor jou als (Top)sporter, team, coach, ouder, of geïnteresseerde.
 
 
 
Trainbaar
 
 
Mentaal sterk zijn is niet iets dat je van nature hebt of niet hebt, het is trainbaar. Het is net zo legitiem om te trainen op wat er tussen je oren nog niet goed zit, als om eindeloos lang door te trainen om die ene beweging te perfectioneren. En iedereen kan zich mentaal trainen. Hieronder staan drie goede redenen, waarom elke sporter de kans op flow kan vergroten.
 
Ten eerste blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat hersenen door de neuroplasticiteit in staat zijn tot reorganisatie en zelfvernieuwing in gemiddeld zes maanden. Minder gebruikte oude hersencellen sterven af en nieuwe cellen worden aangemaakt. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen in het brein. Hierdoor is de mens in staat zich te ontwikkelen. Door het actief volgen van het “Flow programma” kunnen betere structuren in de hersenen ontstaan en zullen oude verkeerde structuren afsterven. Hierdoor is elke sporter in staat zijn flow beperkende structuren in de hersenen te vervangen door flow bevorderende structuren en wordt de kans op flow groter.
 
Ten tweede beweert Csikszentmihalyi na meer dan dertig jaar wetenschappelijk onderzoek in flow en meer dan 2miljoen mensen te hebben onderzocht, dat flow niet het gevolg is van toeval of willekeur. Het is ook niet iets wat men kan kopen of afdwingen. Het is ook niet afhankelijk van de buitenwereld. Flow is een omstandigheid die je zelf kunt voorbereiden, cultiveren en verdedigen.
 
Ten derde hebben een aantal Olympische Sporters aangegeven dat het ook hun op een bepaald moment gelukt is om bijvoorbeeld angst om te zetten in reële uitdagingen. Hun wedstrijdbenadering werd daardoor totaal anders, waardoor prestaties met sprongen vooruitgingen

 

 
 
Iets voor jou?
 
 
In het verleden gingen sporters naar een sportpsycholoog omdat ze problemen hadden met de spanning, concentratie, motivatie etc. Tegenwoordig gaan ook sporters naar een sportpsycholoog die geen mentale problemen ervaren, maar zeker willen zijn dat ze mentaal niet iets ergens laten liggen. Zoals Johan Cruijff al zei: “in de top gaat het om de details”. Je voelt je goed, je voelt je sterk, je bent er klaar voor, maar een moment van bijvoorbeeld verkeerd aandacht gebruik (zonder dat je weet dat dit verkeerd was) kan net die tiende of honderdste van een seconde schelen en het verschil bepalen tussen een gouden medaille of een vierde plek.
 
Zowel sporters die mentale problemen ervaren alsmede sporters die geen mentale problemen ervaren (maar zonder dat ze het weten geen specialistische mentale kennis bezitten) biedt het FLOWprogramma uitkomst.
 
Het FLOWprogramma is geschikt voor elke sporter die zijn prestaties wil optimaliseren. Leolympia heeft zowel ervaring met (Olympische) Topsporters, Topamateurs alsmede recreanten. Daarnaast biedt Leolympia ook op maat gemaakte FLOWprogramma’s voor teams, coaches, ouders en geïnteresseerde.